دبیرستان دخترانه آیین روشن(دوره اول)
   
برنامه اقامه نماز جماعت 
 
شنبه و دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 12:10 الی 12:40