دبیرستان دخترانه آیین روشن(دوره اول)
   
فرهنگ و هنر پایه هفتم - خانم خسروی
 
 
نقاشي تخيلي:
(عروسي خرگوش ها)
 
     
 
   
فرهنگ و هنر پایه هشتم - خانم خسروی
 
پايه هشتم (حجم سفالين ،حيوان تركيبي)
 
     
   
فرهنگ و هنر پایه هشتم - خانم خسروی
 
ساخت حيوان تركيبي به شيوه ي كلاژ
 
     
     
   
فرهنگ و هنر پایه هفتم - خانم خسروی
 
پايه هفتم (تمرين خط كشيدن و دايره كشيدن )
 
 
 
     
   
فرهنگ و هنر پایه هفتم - خانم خسروی
 
 
 
نقاشي تخيلي:
(عروسي خرس ها و ماهي ها )